SZANOWNI UCZESTNICY KONFERENCJI. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ WOLNYCH MIEJSC ZGŁOSZENIA DOKONANE OD DNIA 14-go listopada 2023  BĘDZIEMY POTWIERDZALI NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 1 DNIA ROBOCZEGO. BRAK POTWIREDZENIA OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W KONFERENCJI. PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ. ILOŚĆ MIEJSC NA SALI KONERENCYJNEJ JEST OGRANICZONA.

Organizator konferencji:
Firma: SET Bartłomiej Pankowski

Konferencja IPM

PROGRAM KONFERENCJI
„Integrowana ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego przed szkodnikami”

09.00 – 09.10 – Wprowadzenie do tematu Konferencji.

09.10 – 09.40 – Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników w uprawach
i … w muzealnictwie – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

09.40 – 10.00 – Zintegrowany system zarządzania ochroną przed szkodnikami (IPM)
w muzeach, bibliotekach i archiwach – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

10.15 – 11.00 – Przegląd owadów – szkodników obiektów muzealnych.
Praca z mikroskopem i eksponatami podczas Konferencji – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, mgr Jarosław Pawłowicz

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 – Praktyczne wskazówki do wdrażania systemów IPM w chronionych
obiektach dziedzictwa kulturowego – mgr Jarosław Pawłowicz

12.30 – 13.15 – Ocena ryzyka od szkodników w muzeach, bibliotekach i archiwach – mgr Jarosław Pawłowicz

13.15 – 14.00 – Przerwa LUNCH

14.00 – 14.45 –  Przykład wdrożenia systemu IPM w obiekcie z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
– lek. med. Bartłomiej Pankowski

14.45-15.45 – Dezynsekcja przedmiotów zabytkowych w środowisku beztlenowym
– pokaz systemu ‘VELOXY’ – mgr Szymon Ignatowicz

15.45 – 16.45 – Zasady działania pułapek służących do odławiania owadów biegających
i latających – ich zalety bądź ograniczenia w stosowaniu w obiektach muzealnych
– lek med. Bartłomiej Pankowski

15.45 – 17.00 – Omówienie pytań i zagadnień zgłoszonych przed konferencją przez jej
uczestników oraz podsumowanie Konferencji – lek med. Bartłomiej Pankowski.

UWAGA!!! – podczas konferencji zapraszamy uczestników do udziału w warsztatach
z ogólnych zasad rozpoznawania owadów z użyciem techniki mikroskopowej
poprowadzonych przez prof. Stanisława Ignatowicza i mgr Jarosława Pawłowicza.
Wszystkich uczestników zapraszamy do przywiezienia ze sobą przykładowych pułapek
zawierających odłowione owady.

W trakcie Konferencji odbędą się warsztaty prowadzone przez prof. Stanisława Ignatowicza i mgr Jarosława Pawłowicza wprowadzające do metod praktycznego użycia techniki mikroskopowej podczas samodzielnego rozpoznawania gatunków owadów szkodliwych. Zapraszamy uczestników do zabrania ze sobą pułapek z odłowionymi owadami.

Konferencja odbędzie się 22-go listopada 2023 roku w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
SALA A
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są na załączonym formularzu na adres email:

Malgorzata.boryczka@panko.pl, panko@panko.pl

Kontakt: Małgorzata Boryczka tel. 608559865